Identiteit Gennep

Algemeen

De identiteit van Gennep zit in kwaliteiten die bij de hele gemeente horen en bij kwaliteiten voor een specifiek gebied. Sommige ontwikkelingen passen beter in het ene gebied dan in het andere gebied. Daarom wordt per deelgebied inspiratie geboden voor wat in dat gebied goed past.

Algemene identiteit

De kernkwaliteiten van Gennep zijn te vinden in het unieke afwisselende landschap, de rijke historie en de sociaal- maatschappelijke identiteit en haar omgeving. In deze paragraaf kunt u meer lezen over deze kernkwaliteiten.

Algemene identiteit

Landschappelijke kernkwaliteiten

Molen de Reus
 • Afwisseling in het landschap met water en hoogteverschillen 
 • Agrarische karakter
 • Landelijk wonen
 • Parels in het landschap

Sociaal - maatschappelijke kernkwaliteiten

Burendag Gennep-Zuid
 • Zorgzaam en betrokken karakter, gemeenschapszin
 • Actief verenigingsleven, veel activiteiten
 • Aanwezigheid kunst en cultuur, met een hoogtepunt in de keramiek
 • Bescheidenheid
 • Hoog aandeel vakmensen

Cultuurhistorische kernkwaliteiten

Landgoed Zelder
 • Waardevolle objecten, structuren en landschapstypen uit alle perioden uit de geschiedenis
 • Historische agrarische karakter
 • Bijzondere cultuurhistorische bebouwing
 • Historisch waardevolle infrastructuur

Wonen, werken en infrastructuur kernkwaliteiten

Brug over de Maas
 • Diversiteit stads- en dorpsgemeenschappen
 • Goed voorzieningenniveau
 • Bedrijventerreinen met een eigen karakter
 • Ruimte voor nieuwe bedrijvigheid
 • Goede noord- zuid verbinding
 • Nabijheid snelwegen

Kernkwaliteiten per deelgebied

De kernkwaliteiten zijn gebaseerd op de inrichting, het gebruik en de ruimtelijke kenmerken van deze gebieden. Nieuwe ontwikkelingen moeten hier natuurlijk in passen en deze als het kan versterken! Voor ieder deelgebied benoemen we de kansen waarmee we de kernkwaliteiten samen kunnen versterken. Wilt u hier meer weten over een deelgebied? Klik dan op het deelgebied hieronder.

Deelgebieden identiteitskaart gemeente Gennep

Dynamisch Maasdal

Vertiers op de Niers

Landelijk door natuur omarmd

Avontuurlijke rivierduinen

De Kernen