Ruimtelijke kwaliteit

Belangrijke opgave voor de gemeente Gennep is het behouden en versterken van een goed woon-, leef- en werkklimaat. Kant en klare oplossingen zijn er niet, antwoorden blijken misschien morgen en anders volgend jaar alweer verouderd.

Het gaat erom adaptief te zijn, een manier van besturen en samenwerken te ontwikkelen die ons in staat stelt goed met toekomstige uitdagingen om te kunnen gaan, wat er ook gebeurt. En dat kan het best als wordt uitgegaan van de eigen kracht en het aangaan van allianties, die die kracht versterken. Door daarvan gebruik te maken versterken we niet alleen ons onderscheidend vermogen, maar worden we ook aantrekkelijk voor mensen, recreanten en bedrijven die zich bij ons thuis voelen. 

Als karakteristiek en dynamiek met elkaar in evenwicht zijn is er sprake van ruimtelijke kwaliteit, maar dat gaat niet vanzelf. Sterker nog: als je bij ontwikkelingen geen aandacht aan kwaliteit besteedt verdwijnt het vanzelf. Het kost inspanning en zorg om bestaande ruimtelijke kwaliteit te behouden. Zonder zorg verwatert ruimtelijke kwaliteit. 

Minstens zo moeilijk is het om nieuwe ruimtelijke kwaliteiten te creëren. Bij planvorming zullen we van af het eerste idee tot aan de realisering en het beheer samen moeten letten op ruimtelijke kwaliteit. Daarbij ligt de nadruk op het woordje ´samen´. Gemeente Gennep wil samen met de inwoners en ondernemers een van de partners zijn en blijven om fysieke leefomgeving van onze prachtige gemeente toekomstgericht en toekomstbestendig te houden.

Wat is ruimtelijke kwaliteit?

In onze blijvende zoektocht vinden wij aansluiting bij het begrip ruimtelijke kwaliteit. Er is geen algemeen geldende definitie voor ruimtelijke kwaliteit. Toch vinden we het allemaal belangrijk en ‘weten’ we, wellicht onbewust, wat kwaliteit is.

De Romeinse bouwmeester Vitruvius hanteerde in zijn tijd al de termen Utilitas (doelmatigheid), Venustas (uiterlijk schoon) en Firmitas (duurzaamheid) om de kwaliteit van bouwwerken te omschrijven. In beginsel zijn dat dezelfde waarden die ons helpen om invulling te geven aan het begrip ruimtelijke kwaliteit:

+ herkomstwaarde = ontstaansgeschiedenis
+ belevingswaarde = diversiteit + identiteit + schoonheid
+ gebruikswaarde = doelmatigheid + functionele samenhang
+ toekomstwaarde = duurzaamheid + aanpasbaarheid + beheerbaarheid

Ruimtelijke kwaliteit