Samen werken aan de ontwikkeling van Gennep

Waar moeten we rekening mee houden? Trends en ontwikkelingen

Samen werken aan de ontwikkeling van Gennep

Om de klimaatveranderingen tegen te gaan, heeft de Rijksoverheid afspraken gemaakt met andere partijen. Deze gaan over het tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen, besparing van energie en over het stimuleren van duurzame energie. Alle gemeenten, organisaties, burgers en bedrijven moeten hier hun steentje aan bijdragen.

Het aantal inwoners in Gennep blijft voorlopig vrijwel gelijk. De bevolking van onze gemeente wordt wel steeds ouder en men blijft langer zelfstandig wonen. De behoefte aan woningen voor één of twee personen wordt groter. Er is ook behoefte aan voorzieningen waardoor ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

Technologische en digitale ontwikkelingen veranderen hoe we met elkaar contact houden, hoe we werken, hoe we winkelen. Winkels en bedrijven moeten flexibeler ingezet worden. Ook het type bedrijvigheid verandert: minder winkels, meer logistieke bedrijven.

We willen steeds meer verantwoordelijkheid voor ons eigen leven en onze eigen toekomst.

En soms moeten we meer zelf doen. Dat is niet voor iedereen even makkelijk. We hebben elkaar nodig en doen het samen.

Gezondheid gaat niet alleen maar over niet ziek zijn. Het gaat ook over de woonomgeving, gebouwen, een schoon watersysteem en mobiliteit. Voldoende bewegen, gezonde lucht inademen, elkaar ontmoeten, veilig zijn en genoeg stilte dragen bij aan een goede gezondheid. Onze leefomgeving en de manier waarop zij is ingericht heeft dus een belangrijke invloed op onze gezondheid.

Identiteit van Gennep

De verschillende landschappen, rijke historie, culturele bijzonderheden, unieke ondernemers, gastvrijheid en het ‘zorgen voor elkaar’ maken onze identiteit. Het vormt onze basis én het vertrekpunt voor nieuwe plannen en initiatieven.

Identiteit van Gennep

Speerpunten van Gennep

Gennep veert al eeuwen mee met de ontwikkelingen. Onze gemeente trotseert alle tijden en vindt haar weg. Dat blijven we doen met alles wat de komende jaren op ons afkomt. In deze visie benoemen we de speerpunten waarop we ons willen richten.

Speerpunten van Gennep

Proces

Heeft u een plan of een idee dat kan bijdragen aan de toekomst van onze gemeente? Bekijk de proceswijzer om te zien welke stappen u kunt zetten. Ga erover in gesprek met de gemeente. Er liggen genoeg kansen.

Proces